Jetzt fahrn wir übern See
Volkslied

:Jetzt
(D)fahrn wir übern See, übern See
Jetzt
(A7)fahrn wir übern...      ((D)See):
:Mit
(D)einer hölzern (A7)Wurzel, Wurzel, Wurzel, (D)Wurzel
Mit einer hölzern
(A7)Wurzel, kein Ruder war nicht... ((D)drann):

:Und
(D)als wir drüber warn, drüber warn
Und
(A7)als wir drüber... ((D)warn):
:Da
(D)sangen alle (A7)Vöglein, Vöglein, Vöglein, (D)Vöglein
Da sangen alle
(A7)Vöglein, der helle Tag brach... ((D)an):

:Ein
(D)Jäger blies ins Horn, blies ins Horn
Ein
(A7)Jäger blies ins... ((D)Horn):
:Da
(D)bliesen allle (A7)Jäger, Jäger, Jäger, (D)Jäger
Da bliesen allle
(A7)Jäger einjeder in sein... ((D)Horn):

:Das
(D)Liedlein das ist aus, das ist aus
Das
(A7)Liedlein, das ist ... ((D)aus):
:Und
(D)wer das Lied nicht (A7)singen kann, singen, singen, (D)singen kann
Und wer das Lied nicht
(A7)singen kann, der fang von vorne... ((D)an):

:Wer
(D)Ukulele lernen will
Uku
(A7)lele lernen... ((D)will):
:Der
(D)muss zum Alex(A7)ander gehn, muss zum Alex(D)ander gehn
Der muss zum Alex
(A7)ander gehn, zum Alexander... ((D)gehn):

Print this page !   www.alles-uke.de