Dat du min Leevsten büst
Volkslied aus Schleswig-Holstein

(3/4)
(D)Dat du min (A7)Leevsten büst
(D)Dat du wohl (A7)weeßt
(G)Kumm bi de Nacht, (D)kumm bi de Nacht
(A7)Segg, wo du (D)heeßt

Kumm du um (A7)Mitternacht
(D)Komm um Klock (A7)een
(G)Vader slöpt, (D)Moder slöpt
(A7)Ich slap al(D)leen

Klopp an de (A7)Kammerdör
(D)Fat an de (A7)Klink
(G)Vader meent, (D)Moder meent
(A7)Dat deit de (D)Wind


Print this page !   alles-uke.de